شلوار پشمی کد BSP01

200.000 تومان
از جنس موهر پشمی طرح چهارخانه ریز پشت کمر شلوار کش میباشد. دارای یک چاک به طول 4 سانتی متر

شلوار پشمی کد BSP02

200.000 تومان
از جنس موهر پشمی طرح چهارخانه پشت کمر شلوار کش میباشد. پاچه پاکتی رنگ واقعی محصول معمولا یک یا دو

شلوار پشمی کد BSP03

218.000 تومان
از جنس موهر پشمی طرح چهارخانه پشت کمر شلوار کش میباشد. رنگ واقعی محصول معمولا یک یا دو درجه تیره

شلوار راسته الیاف طبیعی کد SS01

298.000 تومان348.000 تومان
از جنس الیاف طبیعی فیری سایز کمر شلوار کش میباشد. دارای رنگبندی متنوع رنگ واقعی محصول معمولا یک یا دو